ДА ОПАЗВАМЕ ПРИРОДАТА Е НАША ОТГОВОРНОСТ

екологични и щадящи околната среда хартиени торби, пликове и опаковки

КАТО ИЗБИРАМЕ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ И ПРОИЗВЕЖДАМЕ ЩАДЯЩИ ОКОЛНАТА СРЕДА ПРОДУКТИ, НИЕ ДАВАМЕ НАШИЯ ПРИНОС КЪМ ПРИРОДАТА И ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА

ВИЕ НАПРАВИХТЕ ЛИ ВАШИЯ ИЗБОР?