Фабрика за хартиени опаковки Клондайк ООД е на българския пазар от 1995 година. От създаването на дружеството, предмет на дейност е производството на хартиени опаковки предназначени за най-различно потребление – брашно, хляб, сандвичи, вино, фуражи, цимент, строителни смеси, дървени въглища и други свързани както с бизнес потребители, така и с крайни потребители. Фирмата не спира непрекъснато да наблюдава тенденциите в развитието на хартиените опаковки, не спира и непрекъснатото усъвършенстване в областта на опаковките и следването на новите тенденции.

сертификат moody Компанията има успешно интегрирана система за контрол на качеството със сертификат ISO 9001:2008

Производствените мощности са разположени в собствени бази, намиращи се в с. Труд, обл. Пловдив и с.Маноле, обл. Пловдив.

Фабрика за хартиени опаковки Клондайк ООД разполага с машини и съоражения за изпечатването и конверирането на хартията до получаването на краен продукт – хартиена опаковка според нуждите на клиента.

За осигуряването на качество от най-високо ниво нашата компания работи с водещите производители в Света и Европа в областта на производството на хартия, полиетилен, лепила, мастила и други важни за производствения процес материали.

Ние даваме своя принос към опазването на околната среда, като от една страна използваме максимално ресурсите и рециклираме почти изцяло остатъците от производството и от друга страна като произвеждаме и предоставяме на нашите клиенти благоприятни за околната среда опаковки. Димитър Кумчев Румен Кумчев