опаковки за брашно и захар Тези опаковки се характеризират с най-голямо разнообразие от гледна точка на вид, конструкция , материали, които се използват за производството им. Освен здравината, която е от голямо значение за опаковката (особено за големите размери), тук и добрия търговски вид е от много голямо значение, тъй като малките опаковки се конкурират на рафтовете в търговската мрежа. Видове:

Пликове с кръстосано дъно

Чували със шестоъгълно дъно

пликове с крастосано дъно 1 кг пликове с крастосано дъно 5 кг пликове с крастосано дъно 5 кг с дръжка

0.5, 1, 2 кг.

5кг. без дръжки

5кг. с дръжки

отворен плик от хартия вентилни хартиени пликове

Отворени

Вентилни

Конструкция: За пликовете 0.5, 1 и 2 кг. брашно и захар се използва по-гладка крафтова хартия от класовете MG и MF. Тези класове хартия са с по-добри качества за печат, но в никакъв случай не се прави компромис със здравината на опаковката. Поради високото качество на хартията, този вид опаковки са от един пласт хартия, който е напълно достатъчен за да издържи стандартните тестове за изпитване на здравината, а също така и тестовете, които години наред нашите клиенти са направили използвайки нашите опаковки.

торба 5 кг с отворена (издупчена) дръжка За торбите от 5кг., които се използват предмно за брашно, влагаме два пласта хартия и допълнително картон за подсилване в областта на дръжките. В общия случай, клиентите предпочитат външния пласт хартия да бъде бяла, върху която се изпечатва дизайна на торбата. По желание на клиента, е възможно да се използва кафява хартия за външен пласт, но трябва съответния печат да бъде съобразен с това. Вътрешният пласт е кафяв, тъй като той служи само за подсилване на самата опаковка. Между двата пласта хартия има добавен допълнителен слой картон, който помага на дръжките да издържат многобройните премествания през търговската мрежа, докато достигнат до домовете на крайните потребители.

пликове от осукана харттия, хартиен канап Освен варианта с издупчена в торбата дръжка, ние предлагаме на своите клиенти и дръжки от осукана хартия (хартиен канап).

хартиени чували за брашно и захар от 25 и 50 кг За чувалите, които се използват за 25 и 50 кг. брашно се използват два пласта изключително здрава хартия от клас Semi-extensible. Много от потребителите на тези чували предпочитат най-опростената визия за този тип опаковки, това обуславя непретенциозен печат и използването на кафява хартия за външен пласт (два пласта кафява хартия). В зависимост от предпочитанията на клиента чувалите могат да бъдат отворени или вентилни, като при вентилните се използва специален клас Semi-extensible хартия – дишаща (high-porosity).